#ScrumMasterWay


Česky | Deutsch | English | Español | Indonesian | Italiano | Norsk | Polski | Portugues | Pусский | Slovenščina | Vietnamese | 日本語 | 中国 | 繁體中文 | اردو

Phương pháp độc đáo

#ScrumMasterWay là phương pháp độc đáo Để đạt được sự xuất sắc về Scrum và để trở thành ScrumMaster xuất sắc, #ScrumMasterWay là phương pháp độc đáo được giới thiệu bởi chuyên gia hàng đầu về Agile và Scrum - Zuzana 'Zuzi' Šochová đưa ra. Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong Agile, Scrum và cá nhân cô để trở thành  ScrumMaster xuất sắc. 

Phương pháp #ScrumMasterWay sẽ giúp bạ phát triển đội ngũ và tổ chức hiệu quả hơn, giải quyết sự thay đổi trong môi trường Agile, và tận dụng tối đa sức mạnh của bộ công cụ Scrum Master

Thành Phần cốt lõi của #ScrumMasterWay

Phương pháp này tập trung vào sự ưu tú của Scrum. Có 4 thành phần là MetaskillsLearningState of mind, và Leadership.

ScrumMasterWay - Kỹ năng mềm

Metaskills - Kỹ Năng Mềm

 • Truyền đạt
 • Lắng nghe
 • Hiếu kỳ
 • Tôn trọng
 • Vui vẻ
 • Kiên nhẫn
ScrumMasterWay - Học Hỏi

Learning - Học hỏi

 • Linh hoạt
 • Huấn luyện
 • Thuận lợi hóa
 • Kinh doanh
 • Thay đổi 
 • Kỹ thuật
ScrumMasterWay - Tinh thần

State of mind - Tinh thần

 • Quan sát
 • Tạo điều kiện
 • Huấn luyện
 • Loại bỏ trở ngại
 • Giáo viên, Cố vấn
 • Tích cực hóa
ScrumMasterWay - Lãnh đạo

Leadership - Khả năng lãnh đạo

 • Lãnh đạo tận tâm
 • Văn hóa "chúng ta"
 • Phản hồi
 • Động lực 
 • Hợp tác
 • Lãnh đạo với lãnh đạo

Bắt đầu làm quen với chúng và tiếp cận kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm. Đây chính là cách độc đáo để tiếp cận trình độ của ScrumMaster xuất sắc.

Ba cấp độ của #ScrumMasterWay

Yếu tố cốt lõi cần được áp dụng thành công cho tất cả các cấp độ của tổ chức. Phương pháp #ScrumMasterWay hoạt động với ba cấp độ sau:

Cấp độ 1: MyTeam - Đội ngũ của tôi 

ScrumMasterWay - Đội Nhóm Cấp độ đầu tiên của phương pháp #ScrumMasterWay là đội ngũ. ScrumMasters ở đây hầu hết là thành viên trong đội ngũ. Họ nhìn mọi việc dưới góc độ là đội ngũ phát triển: Giải thích các trải nghiệm của sự linh hoạt, tạo sự thuận lợi cho các cuộc họp Scrum, giúp loại bỏ những trở ngại, huấn luyện đội ngũ, và giúp đội ngũ trở nên tuyệt vời.

Cấp độ 2: Relationships - Mối quan hệ

ScrumMasterWay - Mối quan hệ Cấp độ thứ hai của phương pháp #ScrumMasterWay là mối quan quan hệ ở đó ScrumMasters nhìn đội nhóm với góc nhìn cao hơn nhiều, tập trung vào truyền đạt, hướng dẫn, tạo điều kiện, và kỹ năng huấn luyện để cải thiện mối quan hệ giữa đội nhóm và đơn vị khác. Huấn luyện Product Owner để xây dựng một tầm nhìn tuyệt vời, và tạo điều kiện truyền đạt thuận lợi với đội nhóm khác. Xây dựng một hệ sinh thái lớn bởi sự tự quản.

Cấp độ 3: Entity System - Toàn bộ hệ thống

ScrumMasterWay - Toàn bộ hệ thống Sau cùng, cấp độ thứ ba của phương pháp #ScrumMasterWay là toàn bộ hệ thống. Các ScrumMaster sẽ nhìn công ty như một hệ thống, từ khoảng cách mười ngàn mét. Tìm kiếm cải tiến tổ chức. Họ sẽ trở thành những người lãnh đạo tận tâm, giúp đỡ những người khác trở thành lãnh đạo, phát triển cộng đồng và hàn gắn các mối quan hệ. Mang các giá trị của sự Agile đến cấp độ tổ chức.

Thông tin thêm

Bạn cần thêm thông tin? Tìm đọc The Great ScrumMaster: cuốn The Great ScrumMaster: #ScrumMasterWay mô tả phương pháp #ScrumMasterWay, tham gia workshop, training và certification của Zuzi để có kinh nghiệm thực tiễn hoặc mời cô tham dự khóa đào tạo riêng. Tham gia hội thảo với Zuzi để với cuộc nói chuyện đầy cảm hứng và sáng tạo hoặc chỉ liên hệ với chúng tôi để chia sẻ những suy nghĩ của bạn.


Thanks to Dao Vo & Vietnam Scrum Community for the Vietnamese translation.